Werking

Momenteel bieden we hulp aan vluchtelingen door het verzamelen, sorteren en aanbieden van allerlei materialen oa kledij, voeding, verzorgingsproducten,…
Dit materiaal wordt gesorteerd in De Olijfboom!

Hiervoor komen we enkele keren per week samen met een aantal vrijwilligers. Er is steeds een positieve sfeer en we maken tijd voor een babbel.

Wij bieden materiële ondersteuning waar nodig: Gent, Calais, Duinkerke, maar ook in verschillende noodopvangcentra en via scholen.
We zorgen ervoor dat het materiaal bij de juiste mensen terecht komt door contacten te leggen met (lokale) organisaties en zelf ter plaatse te gaan.

Maar de werking gaat verder dan enkel materiële hulp. In verschillende werkgroepen wordt zo goed als mogelijk ingespeeld op de noden van nieuwkomers en kansarme Gentenaars.