#wijvolharten?

Ja! Wij vol harten. En, wij volharden. Volhard(t) jij met ons mee? Laat ons dan weten waarom ook jij #volhart in je volharding. Vertel ons je verhaal via www.ehvv.be of met de hashtag #wijvolharten, en we laten de wereld zien hoeveel van ons écht willen helpen

Persbericht

Het heeft vannacht harten geregend in de Gentse stadshal, vergezeld met de boodschap #wijvolharten. Met deze opmerkelijke actie wil de vzw Een Hart voor vluchtelingen de burgers van Gent tonen dat ze willen volHART(d)en in hun steun aan mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, en verhalen verzamelen van andere Gentenaars die net als zij volharten in hun steun. Want die ondersteuning blijft broodnodig, vooral nu de diverse overheden het dreigen te laten afweten.

Aan de vooravond van Wereldvluchtelingendag verspreidden wij, de vrijwilligers van de vzw Een Hart voor Vluchtelingen 1.000 zelfgemaakte harten in de stad. Hiermee willen ze evenveel harten van Gentse burgers veroveren en op die manier het maatschappelijk en politiek draagvlak van mensen die zich gastvrij en zorgzaam willen opstellen t.a.v. vluchtelingen vergroten.

De boodschap is duidelijk: de ondersteuning die de vzw Een Hart Voor Vluchtelingen, samen met heel wat andere organisaties aan nieuwkomers in Gent en daarbuiten biedt, blijft absoluut nodig; de vele vrijwilligers die momenteel steun bieden zullen volharden in hun hartelijkheid, en hierbij roepen zij andere Gentenaars op om samen met hen te #volharten. De vzw stelt namelijk vast dat in plaats van het te kunnen hebben over de vele problemen waar nieuwkomers mee worstelen sommige politici en media het eerder over ‘de vluchtelingen als een probleem’ hebben, want de ‘vluchtelingencrisis’, die is intussen ‘opgelost’. Middelen voor ondersteuning van hulporganisaties smelten zienderogen, en opnieuw dreigen de nieuwkomers de prijs te betalen voor een polariserend opbod met alleen maar verliezers als gevolg.

Nochtans, ook met strengere en dreigende gesloten Europese grenzen zullen oorlog en geweld, klimaatveranderingen en economische en andere ontberingen mensen op de vlucht jagen. En dit zal hoe dan ook een impact hebben op onze steden.
Door de nodige basisondersteuning en – zorg aan te bieden aan de gezinnen en alleenstaanden op de vlucht en door een gastvrije houding aan te nemen zullen we onze samenleving meer dienen dan mensen op de vlucht van ons weg te duwen.

Een hart voor vluchtelingen Gent is één van de burgerorganisaties in Gent die dagelijks ondersteuning biedt aan mensen die hun plaats zoeken in deze nieuwe samenleving. Twee jaar geleden werd de vzw opgericht ‘in volle vluchtelingencrisis’, vanuit het besef dat je ook op lokaal vlak een steen kan bijdragen. De vzw begon klein, maar is intussen uitgegroeid tot een mooie ontmoetingsruimte met een doorgeefwinkel (De Olijfboom), waar Gentenaars en nieuwkomers van 56 nationaliteiten thuis zijn. Ook beschikt de vzw over verschillende werkgroepen zoals een buddywerking en een naaiatelier (Ma-Nous). Hoe belangrijk het werk is dat hier wordt verricht, blijkt onder meer uit het feit dat de vzw dagelijks doorverwijzingen ontvangt van instanties zoals het OCMW of CAW.

De voorbije maanden zocht Een hart voor vluchtelingen en andere organisaties heel intens naar financiële ondersteuning via de diverse overheden, maar tot op vandaag blijft het onduidelijk of er steun komt en of deze steun voldoende is om de werking van Een hart voor vluchtelingen levensvatbaar te houden. Meer dan ooit hopen we zowel de beleidsmakers als de samenleving warm te krijgen om onze en andere werkingen wel de nodige financiële ondersteuning te bieden die nodig is en het leefbaar houdt.

Een Hart voor Vluchtelingen wil duidelijk maken dat veel mensen het hier niet mee eens zijn, daarom verzamelen ze nu verhalen van mensen die net als zij volharden, en trachten ze vele nieuwe warme harten te veroveren.
In de eerste plaats hopen ze om het maatschappelijk en politiek draagvlak te versterken en nieuwe mensen warm te maken om nieuwkomers in hun zoektocht naar integratie en een waardig bestaan te ondersteunen en beleidsmakers – over de grenzen van partijen en verkiezingen heen – de politieke wil te zien opbrengen om de nodige steun te verlenen.